Wenn Rohstoffe - dann ZIMTU
Wenn Rohstoffe  -  dann ZIMTU

Musterdepots, Beginn am 10.1.2022, 100.000 Euro

Defensives Depot 

 

 

Datum Kauf WKN Name Stückzahl Kaufkurs Kosten Aktueller Kurs Aktueller Wert
               
10.01.22 854693 | Hecla Mining 4000 4,30 € 17.200,00 € 5,05 € 20.200 €
10.01.22 A0LHKJ  First Majestic Silver 2000 9,05 € 18.100,00 € 10,44 € 20.880 €
10.01.22 876617  Pan American Silver 900 19,90 € 17.910,00 € 21,91 € 19.719 €
10.01.22 A2DU32 EMX Royalty Corporation 10000 1,77 € 17.700,00 € 1,94 € 19.400 €
10.01.22 A0RDR9 Zimtu Capital 120000 0,15 € 18.000,00 € 0,15 € 18.000 €
10.01.22   Cash     11.090,00 €   11.090 €
          100.000,00 €   109.289 €

 


Offensives Depot

 

Datum Kauf WKN Name Stückzahl Kaufkurs Kosten Aktueller Kurs Aktueller Wert
               
10.01.22 A2AN4B Group Ten Metals 70000 0,251 € 17.570,00 € 0,260 € 18.200 €
10.01.22 A2JBKL Ximen Mining 130000 0,14 € 18.200,00 € 0,145 € 18.850 €
10.01.22 A2QNFB Pontus Protein 200000 0,087 € 17.400,00 € 0,095 € 19.000 €
10.01.22 A2QEQZ Excellon Resources 25000 0,70 € 17.500,00 € 0,67 € 16.750 €
10.01.22 A0YH8Q Great Panther 100000 0,185 € 18.500,00 € 0,204 € 20.400 €
10.01.22   Cash     10.830,00 €   13.230 €
          100.000,00 €   106.430 €